Diensten

Mobiliteitsonderzoek:
Vrijwel elke dag worden we geconfronteerd met mobiliteitsproblematiek zoals files, lange wachttijden voor verkeerslichten of overlast door verkeer voor de aanwonende. Om deze situaties op een afdoende wijze te kunnen aanpakken zijn vaak ingrijpende en kostbare oplossingen zoals nieuwe rijbaanindeling of rotondes noodzakelijk. Doordat deze oplossingen zeer kostbaar zijn en in de aanleg voor nog meer overlast zorgen, moeten deze vooral goed doordachte zijn. Daarbij moet voorkomen worden dat door een aanpassing weer nieuwe knelpunten ontstaan.

Om de knelpunten goed aan te kunnen aanpakken, moet een gedegen probleemanalyse uitgevoerd worden met aansluitend een doordacht ontwerp. Als basis hiervoor zijn betrouwbare verkeersgegevens een “must”, want meten is weten! Verkeersgegevens zijn door Geusen Advies via diverse vormen van mobiliteitsonderzoek te leveren.

Geusen Advies is gespecialiseerd in vele vormen van mobiliteitsonderzoek, te weten:

- intensiteitsmetingen (visueel/mechanisch);
- kruispunttellingen intensiteit/categorie;
- trajectmetingen (rijtijden omleidingsroute);
- kentekenonderzoek (sluipverkeer, kordon onderzoek);
- rijtijdenmetingen (lokaal/transit);
- snelheidsmetingen middels radar (verbetering woonomgeving);
- fietscirculatieplanning;
- parkeerstudies;
   o parkeerdrukmetingen (incl. Kentekenonderzoek);
   o betalingsbereidheid parkeren;
   o capaciteitsmeting;
   o enquête parkeertevredenheid;
- interviews en enquêteonderzoek (verkeersbeleving/transport);
- bezettingsgraad openbaar vervoer trein/bus;
- foto- en/of video reportage van verkeerssituaties.
Werk in uitvoering:

- volledige projectbegeleiding met alle aspecten van DVM (Dynamisch VerkeersManagement) tot en met veiligheid;
- intermediair tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
- toezicht op naleven van wet- en regelgeving door de uitvoerende partij;
- gedetailleerde foto en film rapportages van de werkzaamheden;
- afstemming met bevoegd gezag;
- afstemming met derden zoals omliggende wegbeheerders, hulpdiensten en omwonenden;
- uitwerken en afstemmen van omleidingsroutes.

Aangezien de werkzaamheden regelmatig in de nachtelijke uren uitgevoerd worden om overlast te beperken, zijn wij 24/7 beschikbaar. Middels onze professionele apparatuur, kunnen wij ook bij duisternis duidelijke vastlegging van de gebeurtenissen verzorgen.

Bovendien bieden wij diensten aan op gebied van:

- advisering bij tijdelijke verkeerssituaties en omleidingsroutes;
- verkeerssystemen en doorstroming bij evenementen;
- verkeersbesluiten;
- verkeersaudits bij werk in uitvoering;
- bebordingsplannen;
- verkeersveiligheid;
- onderzoek en aanpak fietsonveilige situaties.


Voor alles geldt:

Geusen Advies levert bij al deze producten en diensten volgens afspraak. Wat we doen, doen we goed! Wij hebben kennis van zaken en garanderen u daarom een gedegen onderzoek met onderzoeksresultaten die u inzicht geven in de meest complexe situaties. Wij presenteren alle resultaten mondeling en in een analoge en/of digitale gedetailleerde advies)rapportage.

Mocht interesse bestaan in onze diensten, neem dan gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.
Wij zullen u graag vrijblijvend informeren.© Copyright 2016 - geusenadvies.nl