Disclaimer / Impressum

Disclaimer:

Inhoud:

De informatie die door Geusen Advies wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid:

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Geusen Advies kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Geusen Advies en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Geusen Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Geusen Advies zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Geusen Advies.

Verantwoordelijkheid:

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Geusen Advies omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy verklaring:

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom dragen wij ook bij aan initiatieven van het bedrijfsleven ter bescherming van uw privé-gegevens, zowel in ons bedrijf als op internet. Naast deze garantie tot discretie met betrekking tot uw privé-gegevens kunt u ook rekenen op transparantie van onze overeenkomsten.

  • Wij beschermen alle informatie die u met ons deelt. Wij verzamelen alleen gegevens die onmisbaar zijn voor een optimale kwaliteitsservice.
  • Wij limiteren de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot alleen de medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
  • Wij zien er op toe dat deze medewerkers uiterst zorgvuldig omgaan met deze informatie. Wij verifiëren regelmatig de identiteit van de klanten die ons opbellen om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens.
  • Wij garanderen dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met het vertrouwen dat u ons schenkt.
  • Wij eisen van ondernemingen waar wij mee samenwerken dat zij conform onze principes handelen.
  • Wij verbinden ons om voortdurend alert te blijven om uw privé-gegevens te beschermen.


Impressum:
Contactgegevens:
Geusen Advies
Marcel Geusen
Boijensstraat 6
6471 VS Eygelshoven
Telefoon: +31 (0)6 1919 4415
Mail: info@geusenadvies.nl
© Copyright 2016 - geusenadvies.nl